Chwilio am ardal warchodedig

​Chwiliwch am ardal warchodedig ar y map isod trwy gyfeiriad, côd post, neu enw pentref, tref neu ddinas. 

Cliciwch ar eicon 'rhestr haenau' ar y dde uchaf i weld y mathau gwahanol o ardaloedd gwarchodedig. Gallwch ychwanegu neu dynnu haenau. 

 

Gallwch hefyd chwilio am ardal gyda'r offeryn isod. Bydd hwn yn dangos ardaloedd gwarchodedig yn ôl dynodiad neu sir. 

Chwilio yn ôl sir yn ogystal ag yn ôl y math o ddynodiad, os gwyddoch beth ydyw.

Defnyddio’r enw chwilio’n unig os gwyddoch union enw’r ardal warchodedig.

Bydd y canlyniadau chwilio’n ymddangos ar waelod y dudalen.

Os nad yw dogfen ar gael ar gyfer ardal, ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm).

Chwilio am Safleoedd Dynodedig

Diweddarwyd ddiwethaf