Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  

 

Sign up to our newsletter to be the first to know about future jobs and volunteering opportunities.

Post Title Location Salary Closing Date
Cloud Engineer Flexible £38,040 30 June 2024
Senior Cloud Platform Engineer Flexible £42,846 30 June 2024
Student work experience: Ynyslas Ynyslas N/A 30 June 2024 
Student work experience: Integrated Engineering Welshpool  N/A 30 June 2024
Last updated