Newyddion a blogiau

Ein blog

Paratoi ar gyfer stormydd yr hydref a’r gaeaf, ac ymateb iddynt

Mae Cymru yn sicr wedi gweld hydref a gaeaf arbennig o wlyb a gwyntog. Ers Storm Agnes ym mis Medi – y storm gyntaf a enwyd yn nhymor 2023/24 – mae’r Deyrnas Unedig bellach wedi teimlo effaith deg storm a enwyd hyd yma.

23 Chwef 2024

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru